www.bewustarbo.com
De bewuste keus op Arbo gebied


Welkom bij Bewustarbo.com

Fysieke veiligheid

Bedrijfshulpverlening op orde en functioneel? Ontruiming niet alleen met een plattegrond maar ook beoefend? Crisisteam ook echt voorbereid op wat op hen afkomt? 

BewustArbo heeft ervaring in fysieke veiligheid vanaf 2007 en al vele klanten geholpen. Wij verzorgen geen basistrainingen, maar helpen u wel om functioneel alles in te richten en praktijkgericht te trainen. Met als doel een veilige werkomgeving en bedrijfscontinuïteit bevorderen.

Sociale veiligheid

Personeel wat goed werk verricht verdiend ook aandacht en ondersteuning. 

Wij leveren als dienst een extern vertrouwenspersoon, opgeleid via Landelijk instituut vertrouwenspersonen (LIVP), aangesloten bij de lamdelijke vereniging vertrouwenspersonen (LVVV) en geaccrediteerd door het Hobeon SKO. Zo haalt u zekerheid in huis.

De extern vertrouwenspersoon is er voor u en uw personeel als het gaat om het kunnen bespreken, adviseren en begeleiden in kwesties van ongewenste omgangsvormen en integriteit. 

Daarnaast helpt de extern vertrouwenspersoon u met het inrichten van de sociale veiligheid op de werkplek met o.a. preventie training, en gedrags- en meldcode.

Mentaalbewust.nl

Voor het element mentale veiligheid hebben wij een aparte tak specifiek voor dit onderwerp. Kijk voor meer info op www.mentaalbewust.nl